About

February 6, 2009 by JP Bosman

PLakkerLogo_Small

PLakker is ’n eerstejaar blog van die Universiteit Stellenbosch wat deur uitgesoekte eerstejaarstudente, wat hul ervaringe en verwagtinge van kampuslewe gedurende die eerstejaar deel, geskryf word.

PLakkers skryf oor Jool; toetse en eksamens; klasse en tutoriale; voor- en teenspoed; die naglewe en wat ook al hul kreatiewe karakter toelaat!

Kom sê jou sê – en deel in die gesprek!

—————————————————————————————————————————-

PLakker is a first year blog of Stellenbosch University, written by selected first year students, that shares their experiences and expectations of life on campus during the first year.

PLakkers write about Jool; tests and exams; classes and tutorials; ups and downs; the night life and whatever their creative genius allows!

Join the conversation and find your voice!

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

    Sosiale netwerke
    PLakkerwolk
    PLaksels uit die verlede