Notice: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/blogs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4336

Notice: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/blogs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4329

Notice: register_uninstall_hook was called incorrectly. Only a static class method or function can be used in an uninstall hook. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 3.1.0.) in /home/blogs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4667

Notice: Undefined index: MOPR_FORCE_MOBILE in /home/blogs/public_html/wp-content/plugins/mobilepress/classes/core.php on line 67

Notice: wpdb::escape is deprecated since version 3.6.0! Use wpdb::prepare() or esc_sql() instead. in /home/blogs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4329

Notice: Undefined index: HTTP_PROFILE in /home/blogs/public_html/wp-content/plugins/mobilepress/classes/check.php on line 30

Notice: Undefined index: HTTP_X_WAP_PROFILE in /home/blogs/public_html/wp-content/plugins/mobilepress/classes/check.php on line 30

Notice: Undefined index: MOPR_MOBILE_BROWSER in /home/blogs/public_html/wp-content/plugins/mobilepress/classes/check.php on line 48

Notice: define() was called with an argument that is deprecated since version 3.0.0! The constant VHOST is deprecated. Use the boolean constant SUBDOMAIN_INSTALL in wp-config.php to enable a subdomain configuration. Use is_subdomain_install() to check whether a subdomain configuration is enabled. in /home/blogs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4546

Notice: load_plugin_textdomain was called with an argument that is deprecated since version 2.7.0 with no alternative available. in /home/blogs/public_html/wp-includes/functions.php on line 4549
about – Universiteit van Stellenbosch

Notice: Undefined offset: 0 in /home/blogs/public_html/wp-content/mu-plugins/avatars.php on line 690

Notice: Undefined offset: 0 in /home/blogs/public_html/wp-content/mu-plugins/avatars.php on line 690

Welkom by Stellenbosch Universiteit se blog platform.

Die blog diens is gratis beskikbaar aan enige department, afdeling of instituut , huidige personeellid of nagraadse student van die Universiteit van Stellenbosch, met dien verstande dat die blog gebruik word vir akademiese of institusionele kommunikasie.

Hoe om aansoek te doen vir ‘n blog:

1. Lees die Voorwaardes vir registrasie van US webwerwe sorgvuldig voor u u aansoek om registrasie stuur.
2. Voltooi die aanlyn   registrasievorm

Welcome to Stellenbosch University’s Blog Service

The blog service is made available at no cost to any department, division, unit or institute, or current faculty staff member, post-graduate student or staff member of Stellenbosch University, provided that the blog is used for scholarly or institutional communications.

How to apply for a blog:

1. Read the Terms of Service for US Websites carefully before submitting your registration request.
2. Complete the online Application form
about